תפריט נגישות

Go Live - הפעלת מערכת

תחילת העבודה בפועל עם מערכת המידע, המועד בו הארגון מתחיל להשתמש באופן אופרטיבי במערכת המידע.