תפריט נגישות

Customization - התאמה

ביצוע התאמה/כוונון, ללא פתוח ובאמצעות פרמטרים במערכת המידע, לשם התאמה המערכת לדרישות הלקוח.

פרסום באתר