תפריט נגישות

Design - אפיון ועיצוב

שלב תכנון/אפיון על אופן יישום מערכת מידע, בו מוגדרים בעיקר אופן מימוש דרישות הלקוח במערכת המידע ותכני מערכת המידע

פרסום באתר