תפריט נגישות

Transaction - טרנזקציה

אירועים המדווחים למערכת המידע בעלי קשר הדוק ומחויב בניהם.