תפריט נגישות

Business Process - תהליך עסקי

אוסף אירועים ופעילויות/שלבים (steps) המתבצעים ברצף לוגי מסוים.

פרסום באתר