תפריט נגישות

Carrying Cost - עלות אחזקת המלאי

עלות אחזקת המלאי בארגון, בדרך כלל מחושבת כאחוז מערך המלאי לשנה

פרסום באתר