תפריט נגישות

Responsibility Assignment Matrix - RAM - מטריצת הטלת אחריות

מבנה המקשר את מבנה הארגון המבצע את הפרויקט למבנה תכולת העבודה, כדי לוודא שימונה אדם אחראי לכל אחד ממרכיבי התכולה של הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר