תפריט נגישות

Project Risk Management - ניהול סיכונים בפרויקט

התהליך השיטתי של זיהוי סיכוני הפרויקט, ניתוחם ומענה עליהם. הוא כולל את מירוב ההסתברות והתוצאות של אירועים חיובים, ומזעור ההסתברות והתוצאות של אירועים שלילים לגבי מטרות הפרויקט. ניהול זה מורכב בתכנון ניהול הסיכונים, מזיהוי הסיכונים, מניתוח סיכונים איכותי, מניתוח סיכונים כמותי, מתכנון מענה לסיכונים וממעקב ובקת סיכונים."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר