תפריט נגישות

Earned Value - ערך מזוכה

שיטה למדידת ביצועי הפרויקט. הערך המזוכה משווה את כמות העבודה שתוכננה עם זו שבוצעה למעשה, על מנת לקבוע האם העלויות ולוחות הזמנים מתקדמים כמתוכנן (PMBOK). השימוש בערך מזוכה מאפשר לקבוע ביחס לכסף שהוצאנו, האם אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ובתקציב."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר