תפריט נגישות

Variance Analysis - ניתוח סטיות

ניתוח סטיות במסגרת תהליך המעקב אחר לוח הזמנים הוא מרכיב מרכזי בבקרת הזמן. השוואת תאריכי היעד עם תאריכי ההתחלה והסיום המעשיים/ חזויים תספק מידע מועיל לגילוי סטיות ולנקיטת פתרונות מתקנים במקרה של עיכובים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לפעילויות קריטיות וכמעט קריטיות."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".