תפריט נגישות

PERT chart - תרשים רשת

טכניקה לניתוח רשת מכוונת-אירועים המשמשת להערכת משך התכנית כאשר קיים חוסר ודאות באומדני משך הפעילות הנפרדים."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר