תפריט נגישות

Gantt - תרשים גאנט

תרשים גאנט, תצוגה גרפית של מידע הקשור ללוח זמנים. כאשר בחלק אחד מוצגים נתונים לגבי כל פעילות ובחלקו השני תצוגה גרפית של כל פעילות."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".