תפריט נגישות

Bucketed System - מערכת בקבועי זמן

שיטת הצגת המלצות בריצת תכנון MRP לפיה ההמלצות מקובצות לקבועי זמן כגון: שבועות. במקרה זה כל ההמלצות שיפרסו לימים בשבוע מסויים, יופיעו בתחילת אותו שבוע.

פרסום באתר