תפריט נגישות

Critical Path - נתיב קריטי

סדרה של פעילויות, המכתיבות את משך הפרויקט. הנתיב הקריטי יוגדר כנתיב הארוך ביותר בפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר