תפריט נגישות

Total slack - מרווח כולל

משך הזמן שניתן לדחות פעילות מסוימת מתאריך התחלה מוקדם בלי לעכב את תאריך הסיום של הפרויקט. חישוב המרווח הוא מתמטי ומשתנה עם התקדמות הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".