תפריט נגישות

Scope statement - תיאור תכולת העבודה

מהווה בסיס מתועד לקבלת החלטות בעתיד לגבי הפרויקט וליצירת הבנה משותפת בקרב בעלי-העניין לגבי תכולת הפרויקט. עם התקדמות הפרויקט יתכן שיהיה צורך לתקן את הצהרת הפרויקט או ללטשה, כדי שתשקף את השינויים שאושרו בתכולת הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר