תפריט נגישות

Scope Baseline - תכולת עבודה בסיסית

התכנית המקורית המאושרת, בתוספת השינויים שאושרו בתכולה. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר