תפריט נגישות

WBS - מבנה תכולת עבודה

הצגה היררכית של מרכיבי הפרויקט כאשר כל רמה נמוכה יותר מייצגת הגדרה מפורטת יותר של תכולת העבודה של הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".