תפריט נגישות

PMO - יחידה ארגונית המתפקדת כמשרד ניהול הפרויקטים

ה PMO עוסק במגוון פעולות המשפיעות על כל 9 שטחי הידע של ניהול הפרויקטים, על מנת להשיג את המטרות העסקיות שהוגדרו לפרויקט/ים. עיקר עיסוקו של גוף ה PMO הוא בתכנון ובקרה של הפרויקטים , ריכוז ותיאום פעולות הניהול של כל פרויקט ופרויקט בארגון."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר