תפריט נגישות

Bottelneck - צואר בקבוק

עומס ייצורי שמעל הקיבולת לדוגמא ב:מפעל ייצור, מחלקה, מכונה ועוד

פרסום באתר