תפריט נגישות

ATP - Available To Promise פנוי להקצאה ללקוח

מנגנון במערכות ממוחשבות המשמש להבטחת מועד אספקה ומתבסס על החלק של המלאי הקיים והעתידי, שאינו מיועד להזמנות לקוח.

פרסום באתר