תפריט נגישות

WIP - Work in Process - מלאי בתהליך

פריטים הנמצאים בשלבים שונים של השלמה לקראת הפיכתם למוצר מוגמר.