תפריט נגישות

VMI - Vendor Management Inventory - מלאי מנוהל ע"י הספק

שיטה לייעול שרשרת האספקה לפיה לספק יש גישה לנתוני המלאי של לקוחותיו והנו אחראי לתחזוקת רמות המלאי הנדרשות על ידי הלקוח.