תפריט נגישות

TCO - Total Cost of Ownership - עלות בעלות כוללת

סך עלות הבעלות של פתרון מחשובי או פתרון לוגיסטי כגון שרשרת אספקה.