תפריט נגישות

Standard Cost - עלות תקן

עלות מטרה של פעולה, תהליך או פריט המשוכיית לחומר, עבודה ועלויות סביבתיות.

פרסום באתר