תפריט נגישות

Single Source - ספק יחיד

שיטה לפיה פריט נרכש מסופק על ידי ספק אחד בלבד. באה לידי שימוש בפילוסופיית JIT.

פרסום באתר