תפריט נגישות

Shelf Time - חיי מדף

משך הזמן בו ניתן להחזיק את הפריט במלאי בעודו שמיש.

פרסום באתר