תפריט נגישות

Safety Stock - מלאי בטחון

כמות יחידות מהפריט המוחזקת במלאי לשם מתן מענה לתנודות בזמני אספקה ודרישות מלאי שאינן צפויות.

פרסום באתר