תפריט נגישות

RCCP - Rough Cut Capacity Planning - ניתוח גס של דרישות קיבולת

תהליך אשר משתמש בנתוני תוכנית האב בכדי להציג את דרישות הקיבולת ממשאבים עיקריים. כולל לרוב היבטים של דרישות קיבולת מ: מכונות, כח אדם, שטחי מחסן, קבלני משנה.

פרסום באתר