תפריט נגישות

ROI - Return on Investment - החזר השקעה

בחינה תמחירית של ההחזר על השקעה כספית המובטא לרוב כאחוז הצפוי מהכנסות של הנכס/פרוייקט ביחס לכמות שהושקעה ביצירתו.

פרסום באתר