תפריט נגישות

RFP - Request for Proposal - בקשה להצעת מחיר

תהליך פניה לספקים במסגרתו מתקבלות ונבחנות הצעות מחיר + מענה מפורט לאספקת סט של דרישות פונקציונליות, פרויקטאליות ומסחריות שהוגדרו.

פרסום באתר