תפריט נגישות

RFI - Request for Information - בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע מספקים על מנת לקבוע אילו מוצרים ושירותים נמצאים בשוק היכולים לענות על צרכי הלקוח.

פרסום באתר