תפריט נגישות

PLM - Product Life Cycle Management

ניהול שלבי חיי המוצר מהשלב הראשוני של המחקר והפיתוח ועד לשלבי המכירות והתמיכה.

פרסום באתר