תפריט נגישות

Process Improvement - שיפור תהליך

פעולות המיועדות לאתר ולמנוע גורמים של איכות נמוכה, חוסר סטנדרטיזציה ופעילויות שאינן מוסיפות ערך לתהליך.

פרסום באתר