תפריט נגישות

NSN - National Stock number

מספר יחודי המשוייך לפריט בכדי לאפשר ניהול מלאי בשרשרת האספקה הפדראלית (US).

פרסום באתר