תפריט נגישות

LOT - אצווה

כמות המיוצרת בעת אחת והחולקת את אותן עלויות ייצור וספיציפיקציות.

פרסום באתר