תפריט נגישות

LAN - Local Area Network - רשת תקשורת מקומית

מערכת תקשורת מהירה המחברת מחשבים, אמצעי אחסון, מסופים ומכשירים נוספים באיזור גיאוגרפי מצומצם כגון בנין או מספר בנינים.

פרסום באתר