תפריט נגישות

LIFO - Last In First Out

שיטת הערכת המלאי למטרות חשבונאיות לפיה הפריט האחרון שהגיע למלאי נצרך ראשון.

פרסום באתר