תפריט נגישות

JIT - Just In Time - ייצור בזמן אמת

ייצור בזמן אמת לפי דרישה מוכחת, בניגוד לייצור מסורתי (MRP) שבו מייצרים בדחיפה, לפי תחזית ולמלאי.

פרסום באתר