תפריט נגישות

In-transit Inventory - מלאי במעבר

חומרים העוברים בין שני איזורים המפורדים לרוב גיאוגרפית כדוגמת חומר המועבר ממפעל מרכז הפצה.

פרסום באתר