תפריט נגישות

Implementation - יישום/הטמעה

המהלך של הבאת מערכת לפעולה. כולל את שלבי הפרוייקט מסיום הרכישה ועד הפעלה והבחינה שלאחריה.