תפריט נגישות

HTML - Hypertext markup Language

שיטה להגדרת טכסט ואלמנטים נוספים בדפי אינטרנט.