תפריט נגישות

Gross Requirement - סך הדרישות

סך הדרישות הנובעות מביקוש עצמאי וביקוש מותנה לפריט לפני בחינת המלאי והכניסות הצפויות.