תפריט נגישות

Full Pegging

יכולת המערכת לחשב דרישות חומר בגין כל פריט מרמתו בעץ המוצר ועד המוצר המוגמר.