תפריט נגישות

Forward Scheduling - זימון קדימה

שיטת זימון לפיה הזימון מתחיל מתאריך ידוע ומחשב את מועד הסיום של ההזמנה הנדונה.