תפריט נגישות

מנורה מבטחים תטמיע מערכת של SAP ליישום התקן החשבונאי IFRS17

היישום יתבצע באמצעות חברת NESS

מנורה מבטחים, אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים המובילות בישראל, בחרה בפתרון SAP-FPSL Financial Products Subledger) - ספר עזר למוצרים פיננסיים) מבית SAP ליישום התקן החשבונאי IFRS17. הפתרון יאפשר עיבוד מידע פיננסי בצורה מהירה וגמישה, ביצוע תחשיבים פיננסיים ואקטואריים, ומתן מענה לדוחות ולצרכי הרגולטור. פרויקט היישום החל באמצע חודש פברואר 2021, ועתיד לעלות לאוויר בשלבים בהתאם ללוח הזמנים ליישום התקן של הרגולטור. לפרויקט היישום קדם פרויקט טכנולוגי של הכנת תשתיות DATA, חומרה ותוכנה מתאימות ליישום התקן.

NESS נבחרה להוביל את יישום הפתרון יחד עם חברת IFB הגרמנית. החברות העמידו לטובת מנורה מבטחים פתרון ייחודי אשר מהווה Accelerator לקיצור לוחות זמנים ומאפשר ללקוח לבחון את תוצאות המשמעויות ותוצאות היישום בזמן קצר מתחילת הפרויקט.

תקן IFRS17 הוא תקן דיווח חשבונאי בינלאומי הקובע את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חוזי ביטוח אשר בתכולת התקן. המטרה של תקן IFRS17 היא להבטיח שחברות הביטוח תוכלנה למדוד ולדווח מידע רלוונטי שמייצג נאמנה חוזים אלו. מידע זה נותן בסיס למשתמשים של הדוחות הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחוזי ביטוח על המצב הכספי, על הביצועים הכספיים ועל תזרימי המזומנים של ישות.

פתרון FPSL הוא מודול של SAP המבוסס על טכנולוגיית HANA המאפשרת לקלוט מידע רב ממערכות הביטוח, ברזולוציה גבוהה, לבצע תחשיבים פיננסיים מורכבים, ולנהל חשבונאית את רכיבי הרווח וההפסד לפי הנחיות הרגולציה.

משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה במנורה מבטחים מסר "המערכת של SAP תאפשר למנורה מבטחים לעבד מידע פיננסי בצורה מהירה וגמישה תוך ביצוע תחשיבים פיננסיים מורכבים וזאת תוך התאמה לדרישות הרגולציה. קבוצת מנורה מבטחים משקיעה בפרויקטים טכנולוגיים על מנת לעמוד בחוד החנית של הטכנולוגיה בקרב הגופים הפיננסיים בישראל". (קרדיט צילום: יח"צ מנורה מבטחים)

רפי הופמן, סמנכ"ל ומנהל חטיבת SAP ב- NESS, ציין כי "אנו מודים למנורה מבטחים על הבחירה בנו, הנובעת, בין היתר, מניסיוננו הנרחב בפרויקטי SAP גדולים ובהתבסס על ידע מקצועי בינלאומי. מדובר בפרויקט רגולטורי רחב היקף, ואני בטוח שנוכל להביא אליו את הראייה ארוכת הטווח של חברת NESS ואת יכולותינו המוכחות בתכלול פרויקטים מסוג זה. שילוב הכוחות עם IFB, אותה רתמנו עבור הפרויקט, יחד עם היכרות של NESS את מנורה וצרכיה, יבטיחו יישום מיטבי של הפרויקט".

גיל ששון, Account Executive ומנהל מגזר הביטוח ב- SAP ישראל מסכם "ל- FPSL יש יתרונות ברורים על פני כל המתחרים שלו הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבטי הצד העסקי, קרי החשבונאות והאקטואריה. הוא עובד על תשתית טכנולוגית מהמתקדמות בעולם אך מעל לכול מודגשת בעיקר הגישה החשבונאית הטהורה של המוצר למול הגישה האנליטית. במוצר עם גישה חשבונאית ישנו תמיד ניהול גרסאות וניטור מובנה, הוא משתלב בתהליך הסגירה של הספרים, לא דורש לתכנן מחדש את המערך החשבונאי והוא נח לתכנון, סימולציה וחיזוי. מסיבות אלו ועוד, FPSL הוא הפתרון המוביל מסוגו בארץ ובעולם. מנורה מבטחים היא לקוח מאוד חשוב ל- SAP ואנחנו שמחים שבחרו בפתרון." (קרדיט צילום: מתן תמרקין)