תפריט נגישות

אשכול - ייצור

עצי מוצר

הגדרת החומרים על כמויותיהם הדרושות לייצור הפריט.

ניהול מספר רמות (עד 99 רמות).

אפשרות הגדרת פריטי 'פנטום' שמייצגים עץ בפני עצמו.

אפשרות 'פיצוץ' עד רמה מבוקשת.

ניהול כמה עצי מוצר לפריט (תמחיר, פיתוח, ביצוע וכו').

הפעלת שאילתה לעץ מוצר תוך ירידה לעומק לבנים השונים.

כרטיסי ניתוב

הגדרת המשאבים (מכונה/עובד) על זמניהם, הדרושים לייצור הפריט.

ניהול שלבי העבודה.

אפשרות "פיצוץ" למשאבים הזמניים.

אפשרות הגדרת משאבים נוספים.

ליצירת קשר: gilad@maxsoft.co.il

פרסום באתר