תפריט נגישות

אשכול - פריטים ומלאי

פריטים

ניהול אינדקס הפריטים, תוך התאמה מלאה לצרכי הארגון.

ניהול פריטים שקופים.

פריטי מחירון.

פריטים מזדמנים.פריטים מנהלי מידות.

אפשרות ניהול הפריט בכמה קודי כמות, והגדרת היחס בין קודי הכמות ברמת הפריט או ברמת הארגון.

מלאי

ניהול תנועות המלאי ואפשרות לשאילתות על מלאי ברמת החברה, המחסן, האיתור והאצווה.

ניהול מלאי מינימום ומקסימום.

ניהול מערכת מחירונים מורכבת וגמישה לצרכים השונים של הארגון (מחירון תקן, מחירון ייצור, מחירון מכירה ומחירונים ללקוחות ולספקים השונים).

ספירות מלאי ללא צורך בשיתוק המערכת, תוך יכולת הזרמת המידע לאחור לכל תאריך מבוקש.

עדכון מקוון של המלאי המאפשר הפעלת בקרות מלאי נכונות ומהימנות.

דו"חות :      ערך מלאי על פי השיטות המקובלות (ממוצע נע, FIFO וכו').

                  דו"ח C.B.A .

                  דו"ח חריגי מלאי. 

                  דו"ח תמחיר למוצר (על פי ביצוע).

                  דו"ח תחשיב למוצר (על פי תקן).

                  דו"ח תרומה למוצר (על פי תקן מול מכירות).

הפעלת שאילתות מלאי בכל חתך ובכל רמה, תוך אפשרות ירידה לעומק לתנועות שיצרו את המלאי.

 דוגמאות לגיוון בהגדרת פריטים

  •   ניהול אצוות והגדרת אצווה מחדלית.
  •   שיטת אחסון.
  •   מיקום.
  •   ניהול חובת סימון ואישור אצווה
  •   הגדרת כמויות אריזה.
  •   הגדרת מפרטי אריזה לפריט / פריט – לקוח.
  •   תאריך רשיון יבוא.
  •   אישורים מיוחדים לפריט.

 ליצירת קשר: gilad@maxsoft.co.il

 

פרסום באתר