תפריט נגישות

בצוע פרויקטים בינלאומיים באמצעות Sap Business One (יולי 07)

הפתרון נתמך באסטרטגיה של SAP, שזיהתה את הצורך של לקוחותיה למחשב סניפי פעילות בעלויות נמוכות ו/או לחלופין לבצע פרויקטים ארגוניים מקיפים על ידי ארגונים המשתייכים לשוק ה-SMB.


רקע

 בשנים האחרונות מתעורר צורך, אצל ארגונים מבוזרים בינלאומית, בפתרון מחשובי הומוגני. לארגונים כאלה יש מרחב אפשרויות די מצומצם, מספר קטן של מערכות מאפשרות תמיכה בינלאומית וברור כי חלקן (SAP, ORACLE) גדולות עליהם במספר מידות.

 לכן, מתבצעים יותר ויותר פרויקטי מחשוב ארגוני בינלאומי באמצעות מערכת SAP Business One. המערכת נותנת מענה לפעילות המקומית בישראל וכן לפעילויות בלמעלה מ-40 מדינות בעולם.

 הפתרון נתמך באסטרטגיה של SAP, שזיהתה את הצורך של לקוחותיה למחשב סניפי פעילות בעלויות נמוכות ו/או לחלופין לבצע פרויקטים ארגוניים מקיפים על ידי ארגונים המשתייכים לשוק ה-SMB. SAP משקיעה בפתרון SAP Business One בכיוונים אלו.

 מהות פרויקט בינלאומי

פרויקט בינלאומי נדרש להתמודד, ככל פרויקט, עם שלבי ההקמה ושלבי התמיכה השוטפת. עם זאת, לפרויקט מחשוב ארגוני – ERP בינלאומי מורכבות נוספת המשליכה על שני השלבים. עולה גם השאלה האם לבצע את היישום באמצעות חברות יישום שונות בכל אחת מהמדינות או באמצעות יחידת הטמעה מרכזית. 

נתמקד בשלב ההקמה. בשלב זה מורכבות הפרויקט מביאה לכך שעל גוף היישום לעמוד בארבעה אתגרים:

 א. יצירת פתרון אפליקטיבי לחברות

 ב. יצירת סטנדרט ארגוני אחיד – שפה ארגונית משותפת ואחידות תהליכית

 ג. בצוע התהליך בחברות, המשתייכות לארגון אחד, אך מתאפיינות בשפות ותרבויות שונות.

 ד. לייצר בנוסף לפתרון הטכני גם העברת ידע בין יחידות הארגון השונות.

 

לפי ניסיוננו עדיף לבצע את היישום באמצעות יחידה מרכזית. יחידה שכזו תסייע בעברת ידע, תשמור על סטנדרטיזציה, אך יתכנו מקרים שתתמודד פחות טוב עם פערי שפה ותרבות. נושא נוסף, התומך ביישום על ידי יחידה מרכזית הנו נושא התמיכה. ארגון המבצע את היישום על ידי חברות יישום במספר מדינות יידרש לחתום על מספר הסכמי תמיכה. יישום מרכזי מאפשר תמיכה מרכזית והקפדה, גם בהמשך חיי המערכת על הגדרה ומימוש תהליכים אחידים בארגון.

 יישום מרכזי מאפשר לבצע "יישום מתגלגל". באמצעות מהלך יישום ROLL OUT ניתן להעביר את הידע הארגוני,  לחברות נוספות של אותו ארגון בצורה מהירה. ראינו זאת בצורה בולטת בפרויקטי היישום שלנו. תהליכים ופתרונות עסקיים, שגובשו במסגרת היישום בחברות גדולות, הוטמעו גם בחברות האחרות, השתייכות לקונצרן, ושדרגו את הפעילות העסקית של אותן חברות.   

תהליך יישום בארגון בינלאומי

 המתודולוגיה מחלקת את תהליך היישום לשלבים הבאים: אפיון מפורט, קונפיגורציה, פיילוט, הדרכות, הפעלה ולווי. בפרויקט יישום בינלאומי השלב הראשון הוא השלב המכריע שבו מייצרים את אב הטיפוס –  אותו פתרון גנרי שאמור להתאים ליחידות השונות בארגון. בתהליך זה אנחנו מכנסים משתמשים מייצגים מהחברות העיקריות ובאמצעותם מגדירים את תהליכי העבודה שיתמכו בדרישות של כל אחת מהמדינות. בצוע התהליך שונה מארגון לארגון. לעיתים מתבצע בארץ (מגיעים נציגים ממדינות שונות),  במקרים אחרים מבצעים זאת בסדרה של מצגות אינטרנטיות ומפגשי VIDEO CONFERENCE, וכן  ניתן גם לבצע מהלך של ביקורים, על ידי צוות היישום, בחברות השונות של אותו ארגון לשם לאיסוף הדרישות. הדרישות מסוכמות במסמך תהליכים שמופץ לכל חברות הארגון ומאושר באופן פורמאלי.

 ברגע שאושר מסמך הדרישות עוברים לשלב הבא שהוא הקמת "אב טיפוס".  בוחרים חברה מייצגת, עד כמה שניתן, ומבצעים בה יישום של המערכת על בסיס ההגדרות שבוצעו במסמך. לאחר שהחברה הראשונה מופעלת, מבצעים תהליך של הפקת תהליכים ואיסוף הערות ואז עוברים לשלב הROLL OUT-, בהתאם לתוכנית העבודה שסוכמה עם הלקוח משכפלים את היישום למדינות אחרות. זה לא שכפול פשוט, מאחר ויש להביא לידי ביטוי שינויים מחויבים על יד החוקים בכל מדינה וכן עולה זכותן של החברות המקומיות לבצע התאמות מחויבות, כל עוד שאינן פוגעות בתהליכי הליבה של הארגון.  

התמיכה השוטפת – Help Desk

בקומפליט יש מרכז תמיכה בינלאומי שפועל במתכונת 7X24 . השירותים ניתנים לכל לקוח שמעוניין בכך. הלקוח יכול גם להתקשר למרכז התמיכה באמצעות האינטרנט ומקבל תמיכה על פי SLA – רמת השירות שסוכמה איתו. בהתאם להסכם השרות ניתן לתמוך במשתמשי הקצה אך האפשרות המועדפת מבחינתנו זה מינוי נציג משתמשים - נציג למדינה הנדרשת לתמיכה.

 אנחנו דוגלים בהעברת ידע ללקוח, עד כמה שניתן, ומבצעים הכשרה של משתמשים מובילים לפעילויות בסיסיות כגון: עריכת מסמכים, דוחות משתמש ואפילו הדרכה מקצועית יסודית כדי שהלקוח יוכל לבצע תמיכה מקומית בדרג הראשון. יצירת מוקד התמחות אצל הלקוח מביאה לצמצום התלות שלו בנו בעיקר בנושאים בוערים.  

לקומפליט יכולת תמיכה במספר שפות. אנחנו מודעים לכך שזה נושא רגיש אצל לקוחות -  חברות בחו"ל אוהבות לקבל תמיכה מקומית ובשפה המקומית. התמיכה ניתנת באנגלית, ספרדית, איטלקית ורוסית.   

 טופולוגית המחשוב ביישום בינלאומי

 קיימות שתי חלופות: מרכזית או מבוזרת. בעידן הנוכחי,  תשתיות התקשורת והמחשוב יציבות וטובות וכאשר היישום מבוצע במדינות מפותחות אנו ממליצים על תצורת שרת/שרתים מרכזים ועבודה של יחידות הקצה באמצעות תקשורת – TERMINAL SERVER. מאידך ישנם שיקולים המביאים לקבלת החלטה על טופולוגיה מבוזרת. זה קורה בעיקר במצבים המאופיינים בקשיי תקשורת, תרבות ארגונית של לקוח  המאופיינת במתן  עצמאות לחברות הבת ועוד.  המחיר העיקרי שמשלמים על שרתים מבוזרים, מעבר לעלות חומרה, זה ההתמודדות במתן מענה להצגת דוחות מאוחדים רב חברתיים.  

לסיכום

 יישום בינלאומי מבוסס על SAP Business One מתאים בוודאות לארגונים שאין להם פעילות ייצור מורכבת. בנוסף מתאים היישום לארגונים שיישמו מערכתERP  גדולה,  כאשר לא קיימת הצדקה תמחירית לבצע את היישום גם בחברות הבת (כולן או חלקן). 

 כאשר מבצעים פרויקט יישום מערכתERP  גדולה בארגון בינלאומי, נדרש להעסיק צוות של מומחים, כל אחד בתחומו, ולכן עלויות היישום גדלות בסדרי גודל. במערכת SAP Business One ניתן להעסיק מומחה אחד בהיבטי יישום ותמיכה במערכת. עשרות הפרויקטים הבינלאומיים שבוצעו על ידי חברת קומפליט יעידו על כך.

 כותב המאמר: זיו שלו, סמנכ"ל בחברת קומפליט 

ליצירת קשר: ziv.s@complete.co.il