תפריט נגישות

הטמעת LEAN במערכות ERP

שיטת ה-LEAN הנה שיטה המבוססת על ויזואליזציה. בעלי תפקידים שונים בשרשרת האספקה, שאחריותם נוגעת בתחום חידוש המלאי...

הקדמה

 LEAN הנה שיטת בצוע - EXECUTION של שרשרת האספקה המבוססת על מענה לביקושים בפועל. תיאורית ה-LEAN פותחה על ידי חברת טויוטה ביפן והנה מבוססת על כך שחידוש המלאי מתבצע על בסיס טריגרים של ביקוש. טריגרים אלה נוצרים  כתוצאה מפעילויות צורכת מלאי כגון: אספקה להזמנת לקוח, אספקה לשם השלמת רמת מלאי שהוגדרה ועוד.

בניגוד לניהול הקלאסי של פקודות עבודה לפיו מתבצעת  דחיפת חומר לטובת הייצור – PUSH MODE הרי ששיטת ה-LEAN  מתבססת על PULL MODE דהיינו צריכת החומר בהתאם לצורך עכשווי. 

שיטת ה-LEAN הנה שיטה המבוססת על ויזואליזציה.  בעלי תפקידים שונים בשרשרת האספקה, שאחריותם נוגעת בתחום חידוש המלאי, בוחנים באופן ויזואלי את רמת המלאי בארגון וברגע שרמה זו נמוכה מסף מסוים מייצרים טריגר למקור האספקה הנדרש.

 

הקשר בין ה-MRP ל-LEAN

 היישום של מערך  LEAN בארגון אינו בהכרח מבטל את ריצות ה-MRP. שיטת ה-MRP עדין תקיפה כשיטת זימון חומר אידיאלית בעבודה מול הספקים ובייחוד במקרים של זמני אספקה ארוכים – Long Lead Items. מאידך, במהלך השוטף של ניהול רצפת הייצור, ישנה עדיפות לניהול בהתאם למתודולוגיית ה-LEAN.

בהשוואה שבין השיטות ניתן לציין כי מהלכי פתיחת פקודות עבודה וניפוקים בהתבסס על ריצות MRP יוצרים לעיתים מצבי  חוסר – כתוצאה מדיווחים לא נכונים ועדכניות לא נכונה של הנתונים. לשיטה קשה להתמודד עם  שינויים תכופים בסדרי עדיפויות ברצפת הייצור, שחרור קיטים בחוסר לייצור ועוד.  

זרימת החומר ברצפת הייצור, כתוצאה מיישום מתודולוגיית ה-LEAN , חלקה ומהירה יותר. זאת, מאחר ותנועות הניפוק מתבססות על ויזואליות מלאה של המלאי ברצפת הייצור והביקושים הנוצרים כתוצאה מכך הנם ביקושי אמת.  מאידך, נדרש בעת אימוץ מתודולוגיית LEAN בארגון לבצע מהלכי שיפור מתמיד באותן נקודות בעיתיות בתהליך הייצור כגון גודל ה-BUFFERS של המלאי, התומכים בזרימה חלקה ואופטימאלית של החומר בשרשרת האספקה.

כיצד מתחבר ה-LEAN למערכת ה-ERP

 כעקרון, יישום  תיאורית LEAN אינו דורש מחשוב מאחר והשיטה פותחה כשיטה ויזואלית של הנעת מלאי (באמצעות כרטיסי KANBAN) ע"י עובדים בארגון.  מאידך, הטמעה ממוחשבת של מערך ה-LEAN במסגרת תוכנת ERP יסייע בתהליך ה-LEAN  לארגון לנהל את הנושאים הבאים:

 1. גודל ה-BUFFERS האופטימאלי

2. שקיפות של תנועות חידוש המלאי

3. הפקת  כרטיסי ה- KANBAN  

 גודל ה—BUFFERS האופטימלי

 בהיבט זה המערכת הממוחשבת מתכננת,  על בסיס פרמטרים שונים כגון: רמת השרות הנדרשת, היקף ההשקעה במלאי, קצב הייצור של מרכז העבודה, גודל האחסון הקיים  ועוד את גדלי ה-BUFFERS האופטימאליים וכפועל יוצא את כמות ה- KANBAN-ים שיופקו בתהליך.

שקיפות של תנועות חידוש המלאי

 הערך השני – השקיפות שהמחשב מאפשר ל-KANBAN TRANSACTION.  המערכת משקפת את ניהול המלאי כתוצאה מהפעלת הטריגרים של הביקוש, כך שגורמים נוספים, מעבר לגורמים המעורבים פיסית בתהליך, שותפים במידע לצרכי ניהול וקבלת החלטות.

הפקת  כרטיסי ה- KANBAN  

 בעת שנוצר טריגר להשלמת מלאי, ניתן להדפיס את כרטיס ה- KANBAN באופן אלקטרוני בשילוב של תצוגת ברקוד ולאפשר בצוע הדיווחים בהתאם לנתוני הכרטיס.

 

 

יישום מהלך ה-LEAN בשרשרת האספקה שמחוץ לארגון

 ניתן גם לשתף גורמים חיצוניים לארגון כגון: ספקים וקבלני משנה בתהליך ה- KANBAN וזאת באמצעות רשת האינטרנט. חברת QAD מספקת שרות, המתבסס על העברה שוטפת של מידע ממערכת ה-ERP  הארגונית לאתר אינטרנט,  שמאפשר לספקים של הארגון לחזות בתמונת ה- KANBAN הרלוונטי להם, כאילו הנם נמצאים על לוח ה- KANBAN של הארגון עצמו. המערכת מציגה את כרטיסי ה- KANBAN השונים שהספק אחראי להשלים בשלבים השונים: כרטיסים ריקים, כרטיסים שבדרך (TRANSIT IN) ועוד. הספק יכול להגיב ולתת תשובות (NOTIFICATION) – כך  ניתן ליישם את ה-LEAN גם בשיטה של ויזואליזציה אלקטרונית

 

 דוגמא לפרויקט הטמעת LEAN במערכת ה-ERP

 הפרויקט בוצע בחברה  העוסקת בתחום האלקטרוניקה ובעלת מחזור מכירות של כ-200 מליון דולר. לחברה הרבה SKU,  שינוים תכופים בעצי המוצר, מוצרים חדשים . הייצור מתבצע הן על ידי קבלני משנה והן במרכזי עבודה פנימיים.

ייזום פרויקט הטמעת LEAN נועד בכדי להגדיל את רווחיות החברה על ידי שיפור רמת אספקות המוצרים ללקוחותיה, זאת , מבלי להגדיל את המלאי ואת התחייבויות הרכש.   

הפרויקט בוצע במהלך מספר חודשים. במסגרתו הוקם צוות פרויקט שהיה אחראי על כל נושא ה-LEAN וכלל יועצי הטמעת LEAN במערכת ה-ERP.  

 אבני הדרך העיקריות למימוש ה-LEAN היו:

 

אבן דרך

תכולה

פירוט

1

Conceptual Design

סט החוקים של הפרויקט

2

חלוקה לצוותי עבודה

פירוט סט החוקים לתהליכים ונהלי עבודה

3

בניה של תהליכי העבודה

 

4

תכוף של תהליכי העבודה

התמודדות עם בעיות סימון, עקיבות סריאלית,

5

יישום

התאמות, הדרכות, עליה לאוויר

 

 

במהלך הפרויקט נוצרו תובנות רבות בארגון בין השאר לגבי יעילות השיטה בהתאם מוצרים שונים שהארגון מייצר וכן בהקשר להגדרה של רמות ה-BUFFERS כך שלא תתבצע הגדלה מיותרת של מלאי ומאידך לא תפגע רמת השירות הנדרשת.

 

לסיכום

 שיטת ה-LEAN הופכת יותר ויותר פופולארית ומיושמת בארגונים מסוגים שונים ובכלל זה גם ארגונים שעובדים בשיטה פרויקטלית.  אימוץ שיטת ה-LEAN יכול להביא להקטנה של WASTE /פחת, להוריד את רמת המלאים ולהביא לשיפור של רמת השרות ללקוחות.

הסכנה באימוץ השיטה הנה תופעה של גידול מלאי. הטמעת השיטה באמצעות מערכת ממוחשבת מסייעת לארגון להגדיר את רמת  ה-BUFFERS האופטימאלית, לתמוך בתפעול השיטה באמצעות כרטיסי KANBAN ממחושבים ולאפשר שקיפות נתונים לאורך כל שרשרת האספקה.    

כותב המאמר: עופר ליפקא, SIT

 

ליצירת קשר: oferl@sitqad.co.il

03-6341299

 

פרסום באתר